Group GP-2023-10 SSON Asia Blended Transformation Management Leaderboard

# Avatar Name Medals Gems
1 Anson Chen Yi Hua 0 0
2 Alice Zhuo Bin Ling 0 0
3 Diego LIN Mao 0 0
4 Nicole Zhang Qiao Ling 0 0
5 Kelin Lin Zhuo Ying 0 0
6 Janet XU Rui Zhen 0 0
7 Jazy Zhang Jia Ying 0 0
8 Sunday Zhu Ying 0 0
9 Sally Feng 0 0
10 Carol Wang Lei 0 0