Group GP-2023-10 SSON Asia Blended Transformation Management Leaderboard

# Avatar Name Medals Gems
1 Inixia Admin 1 35
2 Prathima 0 10
3 Caroline Tooley 0 0
4 Anson Chen Yi Hua 0 0
5 Alice Zhuo Bin Ling 0 0
6 Diego LIN Mao 0 0
7 Nicole Zhang Qiao Ling 0 0
8 Kelin Lin Zhuo Ying 0 0
9 Janet XU Rui Zhen 0 0
10 Jazy Zhang Jia Ying 0 0