Group GP-2023-10 SSON Asia Blended Service Management Leaderboard

# Avatar Name Medals Gems
1 Prathima B 2 166
2 Inixia Admin 1 41
3 Prathima 0 10
4 Caroline Tooley 0 0
5 Anson Chen Yi Hua 0 0
6 Alice Zhuo Bin Ling 0 0
7 Diego LIN Mao 0 0
8 Nicole Zhang Qiao Ling 0 0
9 Kelin Lin Zhuo Ying 0 0
10 Janet XU Rui Zhen 0 0