Group GP-2023-10 SSON Asia Blended Operations Management Leaderboard

# Avatar Name Medals Gems
1 Prathima B 2 77
2 Anson Chen Yi Hua 0 0
3 Alice Zhuo Bin Ling 0 0
4 Diego LIN Mao 0 0
5 Nicole Zhang Qiao Ling 0 0
6 Kelin Lin Zhuo Ying 0 0
7 Janet XU Rui Zhen 0 0
8 Jazy Zhang Jia Ying 0 0
9 Sunday Zhu Ying 0 0
10 Sally Feng 0 0