Group GP-2023-08 PepsiCo P-GBS Foundations – Basic Essentials for RBS Leaderboard

# Avatar Name Medals Gems
1 Svetlana Litoshenko 0 0
2 Mariya Rudenok 0 0
3 Vladimir Rybalka 0 0
4 Maksim Ponomarev 0 0
5 Anastasiya Popkova 0 0
6 Alina Danysh 0 0
7 Elizaveta Mozgovaya 0 0
8 Anastasiya Makrentseva 0 0
9 Inna Orekhova 0 0
10 Tatyana Serebryakova 0 0