Group GP-2023-08 PepsiCo P-GBS Foundations – Basic Essentials for RBS Leaderboard

# Avatar Name Medals Gems
1 Prathima 0 10
2 Svetlana Litoshenko 0 0
3 Mariya Rudenok 0 0
4 Vladimir Rybalka 0 0
5 Maksim Ponomarev 0 0
6 Anastasiya Popkova 0 0
7 Alina Danysh 0 0
8 Elizaveta Mozgovaya 0 0
9 Anastasiya Makrentseva 0 0
10 Inna Orekhova 0 0